welcome to Aman Prakashan kanpur,u.p.(india)-Home
× About Us New Releases Best Sellers FAQ & Help Catalogue Gallery Contact Us

Catalogue »  Natak / Ekanki

  S. No.   Book Name Author Price
1   Samvadi Satta     Dr. Suresh Chandra   295
2   Baccho Ke 15 Srestha Ekanki     Prakash Manu   275
3   Kahai Kabeer Suno Bhai Saadho (Natak)     Narendra Mohan   150
4   Uttistha Bharat (Natak)     Dr. Tribhuvan Nath Shukla   100
5   Uddhar Evam Bazar (Natak)     Anu. Dharnendra Kurkuri   150
6   Mahabhiniskraman (Natak)     Dr. Suresh Chandra   150
7   Lok Nayak Yuge Yuge (Natak)     Dr. Baldev Vanshi   70
8   Baat Ek Harsh Ki (Natak)     Dr. Suresh Chandra Shukla   200
9   Kala Patthar (Natak)     Dr. Suresh Chandra Shukla   45
10   Bhumi Ki Oor (Natak)     Dr. Suresh Chandra Shukla   55
11   Kathputali Ka Vidroh (Natak)     Dharnendra Kurkuri   40
12   Jhini – Jhini Bhini Chandariya (Natak)     Sarju Prasad Mishra   50
13   Chandragupta (Natak)     Jayshanker Prasad   40
14   Skantgupta (Natak)     Jayshanker Prasad   40
15   Ajatshatru (Natak)     Jayshanker Prasad   40
16   Dhruvswami (Natak)     Jayshanker Prasad   20
17   Natak / Ekanki       
18   Uttistha Bharat     Dr. Tribhuvan Nath Shukla   45
19   Lok Nayak Yuge Yuge     Dr. Baldev Vanshi   70
20   Kahai Kabeer Suno Bhai Saadho     Narendra Mohan   40
21   Samvadi Satta     Dr. Suresh Chandra   95
22   Baat Ek Harsh Ki     Dr. Suresh Chandra Shukla   60
23   Kathputali Ka Vidroh     Dharnendra Kurkuri   40
24   Jhini – Jhini Bhini Chandariya     Sarju Prasad Mishra   50
25   Chandragupta     Jayshanker Prasad   40
26   Skantgupta     Jayshanker Prasad   40
27   Ajatshatru     Jayshanker Prasad   40
28   Dhruvswami     Jayshanker Prasad   20